top of page

Şirket Yapımız

Kendimize, çocuklarımıza, gelecek nesillere sorumluluğumuz gereği elimizden geldiğince, birlikte güç birliği yaparak önce kendimizi, ardından çevremizi sürdürülebilir yaşama doğru dönüştürme gayreti içindeyiz. Benzer niyetteki herkesle ortak çalışma, yardımlaşma imkanları oluşturmak üzere UMUT'u hayata geçirdik.

Vizyonumuz

 • Doğanın denge ve döngülerini koruyan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi amaçlayan, sürdürülebilir ve katma değerli iş olanaklarını araştırmak, çalışmalar/yatırımlar yapmak.
   

 • Rekabetçi ama aynı zamanda güç birliğine önem veren, kar eden, girişimci şirket.
   

 • Bilgi ve tecrübe kazanımına, yardımlaşmaya ve inovasyona önem veririz.

Misyonumuz

 • Umut şirketi doğanın insan yaşamı için sunduğu kaynakların önem ve değerini farkeden, doğa ile ahenk içinde sürdürülebilir bir yaşama doğru dönüşüm adımları atmak üzere bir araya gelmiş insanların kurduğu iş tabanlı sosyoekonomik ve kooperatif bir girişimdir. Doğanın, ekosistemlerin korunmasına, iyileştirilmesine ama aynı zamanda yardımlaşarak iyileştirmeye (collaborative regeneration) ve müşteri memnuniyetine kendini adamıştır.
   

 • Sürdürülebilir yaşam alan örnekleri, ekoyerleşkeler oluşturmak, benzer çalışma yapanlarla yardımlaşmak.
   

 • Organizasyon ve yönetimde demokratik yöntemlerle, yardımlaşma ve dayanışma ön plandadır.
   

 • Sosyal, iş ve kişisel gelişimi birleştiren; yönetimde, kar paylaşımında ve ortaklıkta katılımı öne çıkarır.
   

 • İnsani ve teknolojik becerilerimizi geliştirebilmek için eğitim ve inovasyona özel önem verir.

Temel Prensipler:

Dünyanın sınırları, sınırlı doğal kaynakları vardır. Sınırlı bir ortamda üstel artışla çoğalma ve tüketim sürdürülemez – doğal denge ve döngüler bozulur; çöküş yaşanır. Kirlilik, toprak/doğa/ekosistem kaybı, canlı türlerinin yokolması, hastalıklar, toplumsal huzursuzluk, sel/kuraklık/fırtınalar/orman yangınları/aşırı sıcaklar/soğuklar = iklim değişikliği… hepsi insanlığın üstel artışlı davranışının semptomlarıdır. Küresel enerji ihtiyacının yaklaşık %90’ı fosil yakıtlardan karşılanmakta ve üstel artan fosil yakıt tüketimi ile başta karbon dioksit olmak üzere havaya artan oranda türlü gazlar salınmaktadır. Türlü insan aktiviteleri tarafından havaya salınan karbon dioksit ve metan gazları iklim değişikliğine neden olmuştur. İklim değişikliği insanlığın karşılaştığı en önemli ve ciddi problemdir. Bilim insanlarının büyük çoğunluğunun üzerinde hemfikir oldukları durum şudur: eğer acilen fosit yakıtların tüketiminden vazgeçmezsek, iklim değişikliği artık kontrol dışında hızlanacak ve küresel sıcaklık artışı 4-5 derecelere kadar çıkabilecektir – bu da yeryüzündeki bildik yaşamın sonu demektir.

Her ne kadar iç karartıcı olsa da uzak ve yakın çevremizdeki doğada gerçekleşmekte olanları, sebeplerini bilmekte fayda vardır. Kendi ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili kararlar verirken önemli olabilir bu bilgiler.

Acilen mevcut gidişatın değişmesi, dönüşmesi gerekmektedir. Dönüşüm bireyle başlar ve artan sayıda birey dönüşmeye başlarsa, toplumsal dönüşüm umudu, ihtimali de artar. Bireysel ve kolektif olarak sürdürülebilirlik konusunda yapabileceklerimize odaklanmak gerekir. Çözüm var.

 

Sürdürülebilirlik, Umut A.Ş.’nin değerleri, vizyonu ve müşterilerine olan sorumluluğunun vazgeçilmez parçasıdır. Sürdürülebilir ürün, servis ve ilişkiler firmanın strateji ve markasının bir parçasıdır. İzlediğimiz prensipler:
 

 • Firma ürün ve servisleri toplumsal sorunları çözmeye yardımcı ve hem yerelde hem de küresel olarak sürdürülebilir yaşamı destekleyici olmalıdır.
   

 • Finansal sürdürülebilirliğin gereği olarak, şirket sosyal, etik ve çevresel hedef ve aktivitelerini gerçekleştirirken, kar amacı da güdecektir.
   

 • Şirket dahilinde ve bizimle iş yapan tüm ortak, paydaş ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizde sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve etik şartlar tanımlarız.
   

 • Kendi iç işleyişimizde sosyal çöküşü ve suç teşkil edebilecek aktiviteleri önlemeye gayret gösteririz.
   

 • Dönüşüm A.Ş. yerel ve uluslararası standartlarda firma yönetiminde şeffaf olacaktır.

 

  

EĞİTİM:
 

Yukarıdaki prensipleri uygulayabilmek için yeterli insan ve ekonomik kaynağın eğitime aktarılması gerekir. Sürdürülebilir yaşama dönüşüm eğitimleri organize edilir. Yönetimdeki herkesin ‘Sürdürülebilir Yaşam Sertifika Kursu’nu almış olması zorunludur.

Gençlerin bilinçlenmesi, sürdürülebilir yaşam çalışmalarına katılımları çok önemlidir. Okul ve öğretmenlerin bu alanda önemli liderlikleri olacaktır. Öğretmenlerle ortak, sosyal içerikli çalışmalar yürütülmelidir. Öğretmen ve öğrencilerin sürdürülebilir yaşam kursları almaları ve tecrübe kazanmış öğretmenlerin de sürdürülebilir yaşam kursları vermeleri sağlanmalıdır.
 

DANIŞMANLIK ve UYGULAMA:
 

Sürdürülebilir yaşam alanları tasarım ve uygulama çalışmaları yürütülür. Bahçe tasarımlarından ekoköylere kadar ölçeklenebilir.

Kırsalda doğal üretim yapan yerleşkelere danışmanlık, destekler verilir. Kırsal üreticinin ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi çalışmaları yürütülür.
 

İŞGÜCÜ & YARDIMLAŞMA & PAYLAŞIM
 

Sürdürülebilir yaşama dönüşümün ancak hep birlikte çaba gösterme, yardımlaşma ve paylaşımla mümkün olacağına inanıyoruz; bu nedenle:
 

Bu girişimin ürettiği varlıktan ilk yararlanacaklar da işgücünü sağlayanlar olmalıdır. Maaşlı çalışanlar yerine ortaklar kazanmayı tercih ediyoruz. Şirket üyelerinin hepsine iş imkanları sağlamayı hedefliyoruz.
 

KAPİTAL:
 

İş geliştirme, geçinebilmek için kapital zorunludur.
 

•          Kapitale ulaşırken Adil olmalı

•          Gerekli kaynakları elde edebilmek için yeterli kapital olmalı

•          İlgili yönetmelikler ile sınırlandırılmış

•          İşgücü ile kapital arasında kazanca oranla bir denge olmalı

•          Şirketin gelişmesi ve devamı için kapital gereklidir.

 

ANA FAALİYET ALANLARI VE TAKIMLAR

 1. Danışmanlık, tasarım ve uygulama (sürdürülebilirlik projeleri geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlara verilen danışmanlık hizmetleri)
   

 2. Eğitim (kurs, atölye, seminer vb ile kitap, kılavuz vb. basımı)
   

 3. İşletme (şirketin sahibi ya da paydaşı olacağı ek-köy, eko-yerleşke, eko-park, topluluk bahçesi ve benzeri işletmelerin geliştirilmesi ve yönetimi)
   

 4. Dağıtım (şirket felsefesine ve standartlarına uygun üretim yapan paydaşların ürünlerinin satış ve pazarlaması)
   

 5. İletişim (vizyon ve misyonumuzun tanıtımı, medya)
   

 6. Yatırım (finansal sürdürülebilirlik kriterine uygun olduğu oranda şirket felsefesine uygun ekonomik nitelikli girişimlere finansal ya da diğer yöntemlerle katılım)

bottom of page