top of page

Odayeri Ekopark Projesi

Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı olan Odayeri, İstanbul sınırları içerisinde hala kırsal özelliğini korumuş olan kuzey ormanlarına sınırı olan bir köydür. Belediye'nin talebi üzerine farklı ekonomik ve ekolojik çıktıları olması planlan bir Ekopark tasarımı yapıldı. 

 

Projenin amacı:

 

  • Köyün artık verimini kaybetmiş eski mera alanındaki toprağı canlandırmak.

  • Permakültür uygulamaları ile bio çeşitliliği arttırmak.

  • Hayvanlar için kontrollü mera ve sulak alanlar oluşturmak.

  • Hem köylü hem köy dışından gelecekler için permakültür uygulamalarının pratik edileceği topluluk bahçeleri, pazar alanı ve ekokafe ile temiz gıdaya ulaşımı kolaylaştırmak.

  • Katmadeğerli, sağlıklı ürünler üretilmesinde köylüye destek olarak kalkınmaya yardımcı olmak. 

  • Şehir insanının, doğal yaşam, iklim değişikliği, permakültür ve temiz gıda konularında bilinçlenmesini sağlamak. 

 

Arazi İncelemesi ve Analizler:

 

  • 50 dönüm alanda arazi yerinde gözlemlendi, toprak yapısı incelendi ve gerekli laboratuvar testleri yapıldı. 

  • Bitki örtüsü incelenerek, yerel türlerle ilgili bilgi toplandı.

  • Drone uçuşu ve teknolojik altyapının kullanımı ile arazinin 3 boyutlu modeli elde edilerek, programlar üzerinden analizler yapıldı.

(Sağlıklı yaşam alanları tasarlarken kullandığımız teknolojik altyapı ve yaklaşım hakkında daha detaylı bilgi için SYA Yol Haritası

Arazi İncelemesi

İ.H.A. Görüntüleri

Odayeri Arazi Keşif

Odayeri Arazi Keşif

Videoyu Oynat

Projeye Yaklaşım:

 

Arazi incelemesi, ihtiyaç programı ve analiz sonuçları doğrultusunda mıntıkalar belirlendi.

 

Temel yaklaşım olarak iki farklı bölüme ayrılarak

tasarlanan alanda, ana yol aksının üst tarafı olan Mıntıka 0,1 ve 2  sosyal alanları, eğitim ve atölye alanlarını ve topluluk bahçelerini içerirken. Yolun alt tarafında kalan Mıntıka 3 ve 4  meralar, su göletleri, gıda ormanı gibi toprağı canlandırma adına yapılan uygulamaları içerir. 

Mıntıka 5'te ise doğal orman dokusu korunarak, ziyaretçilerin doğal süreç içerisinde oluşmuş orman katmanlarını gözlemleyebildikleri alanlar olarak önerildi.

Mıntıka Yerleşim

Konsept Vaziyet Planı

Avan Proje (Kasım-Aralık 2020):

 

Permakültür tasarımı tamamlandıktan sonra avan proje çalışması yürütüldü. Avan projede ekolojik yapıların tasarımı ve konumlandırılması, erişim hatları, bahçelerin detaylı tasarımları gerçekleştirildi.

Toprak İşleri, Aralık 2020

 

Avan projenin kabulünden sonra üst ve altyapıların detay ve uygulama projeleri hazırlanırken, güneydeki doğal mera alanında toprak çalışmaları gerçekleştirildi.