top of page

Temiz Gıda Ağları

Erişebileceğimiz, bize direkt faydası olan ama aynı zamanda doğal üreticileri de destekleyen en önemli çalışma mutfaklarımıza temiz, doğal gıdaları sokmaktan geçiyor.

Bir yandan kırsal doğal üretim yapanların üretimlerini artırmaları, geliştirmeleri için destekler vermek gerekirken, diğer taraftan şehirlilerin de aracısız olarak ve makul fiyatlara temiz gıdaya erişimlerini sağlayacak çalışmalar yürütmek gerekir.

Şehirlerde kurulacak topluluk bahçeleri, ekoparklar  yereldeki insanların temiz gıdaya erişimleri için de bir merkezdir. Temiz gıdaya talep arttıkça kırsalda üretim de artar, geçim kolaylaşır.

Temiz gıda ağlarına katılmak, şehirlilerin sürdürülebilir, doğal yaşama dönüşümde verebilecekleri en değerli desteklerin başında gelir.

Temiz gıdaya erişebileceğiniz bazı ağlar, linkler:

bottom of page