top of page

Ekoparklar

Şehirde Küçük Ekoparklar

Vizyon

 • Sürdürülebilir yaşamı geniş kitlelere yaymak: mümkün olduğunu örneklerle göstererek, özendirerek, dönüşmeye niyet edenlere yol haritası göstererek, onları da dönüşüme katarak.
   

 • İnsanların buluşma, sosyalleşme, dinlenme, yeme-içme, aktivite, sürdürülebilir yaşam çözümlerini deneyimleme mekanı

Ölçeklenebilir

Birkaç yüz metrekarelik toprak üzerinde kurulacak bir topluluk bahçesinden birkaç dönümde kurulacak ufak ekoparka kadar değişik alan büyüklüklerine ve bütçelere göre ölçeklenebilir.

Topluluk Bahçesi

 

Küçük bir alanda gösterebileceğimiz, sunabileceğimiz çok şey var.

 • Doğal gıdaya erişmek isteyenler

 • Şehir koşturmasından nefes almak isteyenler

 • Okullar, gençler

 • Belediyeler (siz de yapabilirsiniz,  çoklu fayda, sosyal sorumluluk)

 • Sürdürülebilir yaşamı öğrenmek isteyenler

 

Ekokafede doğal, lezzetli ve şifalı gıdalar sunuyoruz.

Ekoparkta iyileştirici çalışmalar:

 • Bahçecilik: doğal gıda üretimi, eğitimleri

 • Toprağı, doğayı tanıma

 • Ruh, beden sağlığı

 

Canlı, bereketli toprak elden etme, su tutma, temiz enerji, doğal yapılar, geri dönüşüm (kompost), gıda ormanı, balkon bahçeciliği örnekleri sunuyoruz.

Kırsaldaki üreticilerle bağlar kuruyoruz: ekokafeye, manav tezgahına, temiz gıda topluluğuna doğal ürünler ulaştırıyorlar. Belli günlerde ekopark meydanında köy pazarları kuruluyor. Ekoparktaki tezgahımızdan doğal ürünler alabilirsiniz. Temiz gıda ağımıza üye olarak her hafta mutfağınıza mevsimsel, doğal gıdalar temiz edebilirsiniz. Aracı olmadığından doğal ürünlere makul fiyatlarla erişebilirsiniz.

Sizler çayınızı, kahvenizi içerken çocuğunuz aktivite alanında toprağa tohum atıyor, sonraki ziyaretlerinizde tohumdan bitkiye ve meyveye dönüşümü takip ediyor, bahçeciliğe ilk adım atıyor. Hareket ediyor, enerji yakıyor.

Okullara, gençlere erişim: ekoparklarda birlikte bahçecilik çalışmaları yürütüyoruz, gençlerin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim, aktiviteler yapıyoruz.

Kendi yerel, ata tohumlarımızı çoğaltıyoruz, paylaşıyoruz. Tohum bankamızı büyütüyoruz.

Örnek ekopark tasarım modelleri oluşturduk.

Başarılı bir küçük ekoparkta olması gereken bileşenleri en doğru şekilde nasıl bir araya getirebiliriz sorusuna cevap aradık. Tasarım grubumuz farklı iklim ve coğrafyalara göre kişiselleştirilebilecek ama özünde benzer tasarım ve çalışmalar barındıracak örnek ekopark tasarımları yapıyor. 

Kendi öz kaynaklarımızla, işletmesini de kendimizin yapacağı ekoparklar yanında; birey ve kurumlar için de ekopark tasarım, uygulama, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Örneklerin hızla artması için imkanları geniş tutuyoruz.

Daha geniş alanlarda, çok daha fazla örnek ve uygulamalar gerçekleştirilen ekoyerleşkelerdir.

Şehirde küçük ekopark sayfasında anlatılan tüm çalışmalar burada da geçerlidir sadece ölçek olarak daha büyük olacaktır: daha büyük ekokafe, meydan, tezgah alanları, eğitim alanları...

Ekoparklar sürdürülebilir yaşama dönüşümde örneklerin gösterildiği, uygulama ve araştırmaların yapıldığı, eğitimlerin verildiği ve türlü aktivitelerin yapılabildiği alanlardır. Bu tür ekoparkların her şehirde, kasabada yer almaları, yurt çapında yayılmaları sayesinde toplumsal dönüşüm de hızlanabilir - bu yolda çok kritik görevler yapabilirler. 

ep1
ek1
ep2
ep3
ep4
ep13
ey19

Şehirde küçük ekopark sayfasında anlatılan tüm çalışmalar burada da geçerlidir sadece ölçek olarak daha büyük olacaktır: daha büyük ekokafe, meydan, tezgah alanları, eğitim alanları...

Ekoparklar sürdürülebilir yaşama dönüşümde örneklerin gösterildiği, uygulama ve araştırmaların yapıldığı, eğitimlerin verildiği ve türlü aktivitelerin yapılabildiği alanlardır. Bu tür ekoparkların her şehirde, kasabada yer almaları, yurt çapında yayılmaları sayesinde toplumsal dönüşüm de hızlanabilir - bu yolda çok kritik görevler yapabilirler. 

Arazi, Toprak, Su, Tarla, Bahçe, Orman

Geniş arazide uygulanabilecek, gösterilecek daha fazla şey var. İlk işler toprağın canlandırılması ve su toplama. Teraslar, hendekler, yollar, patikalar, göletler ve depolar tasarlanır - araziye düşen suyun tutulması ve toprakta, depolarda, göletlerde depolanması sağlanır. 

Ne kadar su tutulabilirse çeşitlilik ve bereket te o oranda artacaktır. Su toplanan göletler çeşitli amaçlara hizmet edebilir: 
 

 • Kurak zamanlarda sulama

 • Su kültürleri yetiştiriciliği: tatlı su balıkları, kerevit, karides, su bitkileri: taro, su teresi, su kestanesi...

 • Ördek ve kazlar: gölet üzerine yapılan barınaklarda yaşarlar, göleti gübrelerler - böylece gölette alg yetişmesini hızlandırırlar, algler de balıkların yemidir. Böylece doğal bir döngü kurulur.

 • Enerji üretimi: üst göletten alt gölete su aktarırken elektrik üretilebilir

 • Rekreasyon: su sporları, yüzme, çevresinde gezinti, dinlenme alanları

Suyun tutulabileceği bölgeler tasarlandıktan sonra bu bölgelere yakın yerlerde su ihtiyacı fazla olan bitkiler yetiştirilebilir. Arazi geniş olunca doğal tarım çeşitliliği de gösterilebilir: tahıllar, türlü sebze ve meyveler yetiştirilebilir. Şifalı bitki bahçeleri kurulabilir. Yoğun bahçecilik yapılan alanlar vardır. Meralarda küçük/büyükbaş hayvan bakıcılığı yapılabilir.

Teraslarda, hendek çevrelerinde gıda ormanı tasarımı yapılabilir: tek tip ağaç türleri yerine biyo çeşitlilik, destek ve fayda göz önüne alarak bitki türleri seçilir. Toprağı doğal olarak gübreleyebilen öncü baklagil ağaçların yanında yükselebilen orman ağaçları, alçak/bodur meyve ağaçları, yemiş ağaçları, üzüm, kivi, böğürtlen gibi tırmanıcı sarmaşıklar ve toprağı örten, doğal olarak gübreleyen yonca türü baklagil otlar hep birlikte tasarlanır. Az bakımla çok ürün sağlayacak tasarım ve uygulamalar yapılabilir. Gıda ormanının bereketi gösterilerek kırsalda bu tür uygulamaların yaygınlaşmasına öncülük yapılabilir.

Doğal ve biyo çeşitliliği fazla olan ormanların önemi, bereketi  hem gösterilebilir hem de anlatılabilir. Olumsuz kanıtlarda ülkemizin yakın geleceğinde kuraklık ve çölleşmenin hızla artacak olması gerçeğine karşı yapılabilecek en etkili çalışmalar bu tür birden fazla faydaya imkan sağlayabilecek ormanlaştırma çalışmalarıdır. Ekoparklar bu alanda çok değerli görevler yapabilir.

Yapılar, İşler, Aktiviteler

 

Alan büyüyünce üretim de artacak. Ürünlerin işlenmesi, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için daha kapsamlı üretim yerleri, atölyeler kurulması gerekebilir. Süt ürünleri işleme, bekletme odaları, konserve v.b. yapım, meyve sebze kurutma odaları düşünülebilir. Doğal bitki ilaçları, kompost gübre, sıvı gübreler, efektif mikro organizmalar, vermikompost solucanlar üretim alanları tasarlanabilir. Ahşap, metal işleme atölyeleri kurulabilir.

Çok işlevli bir meydan tasarlanabilir. Topluluk bahçesi meydanındaki aktivitelerin daha büyükleri organize edilebilir. Çok daha büyük sayılarda insanların bir araya gelebilmesi sağlanabilir. Festivaller, konserler organize edilebilir.

Hem daha çok sayıda insana yemek sunabilecek hem de üretimde, eğitimlerde kullanılabilecek bir yemekhane tasarlanabilir. 

Ekopark içinde konaklama birimleri, misafirhane yer alabilir. Hem yerelden, hem yurt içinden hem de yurt dışından sürekli ziyaretçilerin gelmesi istenir. Ekolojik yerleşkelerde 'gönüllü' sistemi de vardır - bilgi, tecrübe kazanmak için insanlar gönüllü olarak eko yerleşkeye gelir ve ücret talep etmeden emek ve bilgilerini sunarlar. Gönüllülerin barınak ve beslenmeleri ekopark yönetimince karşılanır.

Özellikle gençlere doğanın, sürdürülebilir yaşamın önemini anlatmak öncelikler arasında olabilir. Okulların ekoköyü ziyaret edip birkaç gün konaklayarak bilgi edinmeleri ve çeşitli aktivitelerde yeralarak tecrübe kazanmaları sağlanabilir. Bunun için misafirhane yapıları gerekir. Yazları çocuk ve gençlik kampları organize edilebilir. 

Farklı amaç ve ihtiyaçlara yönelik farklı bahçeler tasarlanabilir. Çocuklar için aktivite ağırlıklı bahçeler, engelliler için bahçe, yaşlılar için bahçe, hastalar veya yasta olanlar için farklı bahçe tasarımları yapılabilir. Ekoparktaki çeşitlilik sayesinde hemen herkese hitap edebilecek alanlar oluşturulabilir.

Ekoparkta sürekli eğitim, toplantı/seminer/konferans ve aktiviteler organize edilebilir. Bunun için salonlar, sınıflar, sergi alanları tasarlanabilir.

Ekoparkı tanıtan bir sergi alanı, müze de tasarlanabilir.

Ekoparktaki tüm bileşenleri, işleyişleri açıklayan pano, tabelalar olmasında fayda vardır. Temiz enerji üretimi, farklı doğal yapılar ve işlevleri, geri dönüşüm sistemleri, işleyişleri v.b. anlatılır.

Ekopark projeleri özellikle yerel yönetimlerin veya hayır işi yapmak isteyen arazi ve finansal gücü olan kişilerin sahiplenebilecekleri, destekleyebilecekleri sosyal hizmet projeleri olarak çok değerlidir. Ortak değerlerde birleştirici, iyileştirici faydalar sağlar. Kırsalın yaşamasına, gelişmesine destek olurken kentli için de temiz gıdaya erişimden, stres atmak için bir dinlenme, aktivite alanı olmaya kadar birçok faydalar içerir.

Siz de bir ekopark projesi gerçekleştirmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz:

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page