Teknolojik Altyapımız

Profesyonel hizmet, etkili tasarım için çözüm altyapısının da güçlü olması gerekir. Bilgi, tecrübe, beceri güçlü teknik altyapı ile birleştiğinde en etkili tasarımlar da gerçekleşebilir. Teknik altyapımızı dünya standartları üzerinde tutmaya özen gösteriyoruz. İşte kapabilitelerimiz:

Gerçeği Modelleme

Basit fotoğrafları kullanarak varolan gerçek durumları - mesela tüm bir şehri, bir araziyi veya bir tesisi o anki varolan gerçek durumu ile 3 Boyutta modelleyebiliyoruz. Tasarım, inşaat veya operasyonel kararlar için çok değerli içerik elde edebiliyoruz.

Drone, uçak ile, akıllı telefon veya fotoğraf makinesiyle çekilen bir seri fotoğraf Context Capture yazılımı vasıtasıyla 3-boyutlu modellere dönüştürülebiliyor. 

Yüksekten çekilen fotoğraflarla tesisler, araziler, şehirler modellenebilirken, Sokak seviyesinde çekilen fotoğraflarla sokaklar, anıtlar, heykeller de modellenebiliyor.

Olası Uygulama Alan ve İşleri:
 

 • İlk kez keşfe gittiğimiz bir arazideki ağaç, yapı, kayalık, su kaynağı... gibi türlü nesnelerin konumlarını hatırlamak, bu nesneler arasındaki mesafeleri kaydetmek faydalı olur. Mezura ile herşeyi ölçecek imkan yoktur, kağıt üzerine basit bir harita çıkarmak bile kolay olmaz. Harita mühendisi getirmek ve ona ölçümler yaptırmak mümkündür ama ek maliyettir ve ayrıca sadece arazi topografya verilerini alırsınız; arazi üzerindeki ağaçlar gibi türlü nesnelerin de konumlarını isteseniz, maliyet te artar. 
   

 • Arazide çektiğimiz fotoğrafları bilgisayarda ContextCapture içine aktarır, ContextCapture aerotriangülasyon yapar ve fotoğraflardan 3 boyutlu modeli oluştururuz. Artık tarihin o anındaki arazi durumu en gerçek haliyle kayıt altındadır. Zaman içinde yeni 3 boyutlu modeller oluşturarak arazinin değişimini, dönüşümünü de sürekli kayıt altına almış oluruz.
   

 • Ön tasarım, avan proje çalışmalarında elimizde çok değerli bir araçtır.
   

 • Şantiye, inşaat, üretim sahasının sürekli kayda alınması. Kayda alınması istenen bölgede fotoğrafların çekileceği sabit noktalar belirlenir. Bazı drone'lara gezinecekleri güzergahlar tayin edilebiliyor; böylece hep aynı koordinatlarda gezinirken, fotoğraflar da çekilir. Yapılan çalışmanın zaman içindeki gelişimi sürekli kaydedilebilir ve istenirse sürekli internet üzerinde de yayınlanabilir. 
   

 • Doğal, tarihi, simgesel değeri olan yerlerin, bölgelerin tanıtımı için 3 boyutlu modelleri çıkarılabilir ve meraklıların web'de 3 boyutlu modeller içinde gezinmelerine olanak verilir. Google Earth içinde yayınlanabilir. Daha etkili reklam olarak kullanılabilir.
   

 • Yürüyerek veya araçla ulaşımı zor bölgelerde havadan çekimlerle gerçek 3 boyutlu modellere kolayca erişilebilir. Maden sahaları, dağlık ve sarp bölgeler, sulak bölgeler... 
   

 • Sokak, bina röleveleri elde etmede

Elde edilen 3 boyutlu modeller üzerinde mesafe, alan ve hacim ölçümleri yapabiliyoruz. 

Avan Proje Tasarım Yazılımı SiteOPS

Dron çekimlerinden elde edilmiş 3 boyutlu arazi modelini veya USGS veya diğer kaynaklardan en son uydu görüntüleri ile topografik verileri indirip arazi sınırlarını belirledikten sonra arazinin eşyüzey eğrilerini oluşturuyoruz.

Ardından arazi üzerinde yollar, otoparklar, patikalar, binalar yerleştirilir. Her işin birim maliyet tabloları vardır ve maliyetler tanımlandığında işlerin toplam maliyetleri de listelenir. Mesela bina temeli için toprak işi olabilir, bir yerden toprak kazılacak ve başka bir yerde dolgu yapılacaktır. Yazılım en az toprak işi olacak şekilde optimizasyon yapar. Böylece maliyetleri düşürür.

Yağışlarda araziden, yollardan, çatılardan su toplama imkanları da tasarlanabilir. Toplanabilecek suyu tutacak kapasitede göletler otomatik olarak boyutlandırılır. Arazide farklı bölgelerde yapılacak işler tanımlanabilir - mesela doğal alan veya gıda ormanı olarak tanımlanan bir bölgede dikilecek ağaç türleri, birim fiyatları girildiğinde, toplam maliyetler de çıkarılır.

 

2 boyutlu çizim üzerinde çalışırken otomatik olarak 3 boyutlu modeller de oluşturulur. CAD veya yüzey model dosyaları eklenebilir ve biten proje diğer yazılımlara aktarılabilir: CAD; Civil 3D, SketchUp, Google Earth gibi.

Projenin daha ilk zamanlarında çok daha fazla bilgiyi inceleyebilir, daha etkili tasarım yapabilir ve arazi düzenleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabiliriz.

Gerçek Görselleme ve Modelleme

3 Boyutlu modelleri LumenRT yazılımı ile canlandırıp ve ilgi çekici gösterimler oluşturabiliyoruz. Çalışmayı diğer CAD ve GIS çalışmaları ile entegre edebilir, başkaları ile paylaşabiliriz.

Avan Projede Toprak İşlerine Örnek ve Gıda Ormanı Kurulumu, Görsellemesi:

Eğimli Arazide Toprak İşleri
Eğimli Arazide Toprak İşleri

3 dönümlük boş arazide toplam 120 m uzunluğunda 3 sıra teras yapılacak ve teras çevresinde gıda ormanı kurulacak. Önce topografik haritada eşyüzey eğrilerine bakılır.

press to zoom
Teras uygulaması - kazı/dolgu
Teras uygulaması - kazı/dolgu

Ortalama 40 m uzunluğunda 3 sıra teras yaparken, iş makinesi üst hattan toprak kazar ve alta dolgu yapar. SiteOPS yazılımı içinde kazı ve dolgu yapılacak alanlar, maks./min. kotlar tanımlanınca toplam toprak işi ve birim maliyetlerden toplam maliyet hesaplanır.

press to zoom
Zaman içinde Arazi
Zaman içinde Arazi

Zaman içinde arazinin değişimi simüle edilebilir.

press to zoom
Eğimli Arazide Toprak İşleri
Eğimli Arazide Toprak İşleri

3 dönümlük boş arazide toplam 120 m uzunluğunda 3 sıra teras yapılacak ve teras çevresinde gıda ormanı kurulacak. Önce topografik haritada eşyüzey eğrilerine bakılır.

press to zoom

Sketchup'ta hazırlanan yapılar, tasarımlar LumenRT içinde canlanır.

Yapısal Tasarım

Taş, tuğla veya toprak duvardan tutun; taşıyıcı sistemi ahşap, çelik veya betonarme olan farklı yapı türlerinin yereldeki iklim ve risk durumlarına göre her daim ayakta kalacak şekilde tasarlanmaları gerekir.

Ülkemizin hemen tüm bölgeleri deprem riski altındadır, ayrıca bazı bölgelerde kar, bazılarında rüzgar yapılar üzerinde önemli riskler oluşturabilir. İnşaat mühendisleri olarak yapıların her türlü koşulda ayakta kalmalarını sağlamak durumundayız. 

Kırsalda kendi yaşam alanını kurmak isteyenler yapı tasarımı gibi hizmetlerden maliyet açısından kaçınmak isteyebilirler ancak bu 'büyük hata' olabilir. Bilgili, tecrübeli bir uzman, bir inşaat mühendisi tasarım yapmıyor ve mesela insiyatif bir inşaat ustasına bırakılıyorsa, iki problemli durum oluşabilir:
 

 • Hesap yapılmadığından ve risk te almak istenmiyorsa, bazen ihtiyaçtan daha kalın taşıyıcı kesitler seçilebilir - bu da maliyetleri artıracaktır. Neticede uzmana verilmeyen para, gereksiz malzemeye harcanır.
   

 • Çoğu zaman da deprem, aşırı kar gibi durumlar düşünülmez, taşıyıcı sistem kesitleri yanlış, zayıf seçilir. Yapı normalde ayakta durur ama nadir gerçekleşen deprem gibi bir durumda yıkılabilir. Can ve mal kayıplarına neden olabilir.

Türk insanının karakterinde vardır, baştan sağlam temele oturtulmaz yapılan işler, ardından defalarca revizyonlar yapılır ve neticede astarı yüzünden pahalıya malolur.

Ülkemizde yapıların neredeyse tamamı artık betonarmedir ve az bir kısmı da çelik veya hafif çelik. Ahşap karkas, yığma yapılar, kerpiç/horasan harcı gibi ata yapı bilgi ve becerileri unutulmaktadır. İnşaat mühendislerinin çok azı betonarme dışında yapıların tasarımında bilgi ve tecrübe sahibidir. 

Büyük hata yapmamak için doğal yapıların tasarımında bilgili ve tecrübeli bir ekiple çalışmakta fayda vardır. Doğru tasarımla;

 • Yapı malzemesinden ve işçilikten tasarruf sağlanabilir,

 • Can güvenliği sağlanır,

 • Keyifli iç mekanlar oluşturulabilir.

Hızlı ve efektif tasarım için bilgi ve tecrübenin yanında, teknik altyapının da güçlü olması gerekir. Biz ekip ve altyapı olarak bu alanda güçlüyüz, iddialıyız. Tasarım teknik altyapımız:

sasas

Betonarme, çelik, hafif çelik, ahşap hemen her türlü yapı tasarımını gerçekleştirdiğimiz, dünya çapında tasarım ofislerinin en yaygın kullandığı yazılım Staad.Pro.

Solda ahşap bir jeodezik kubbenin tasarımı StaadPro ile yapılıyor. Deprem, rüzgar, kar v.b. yükler altında ahşap taşıyıcı kirişlerin ebatları seçiliyor.

Ahşap yapıların taşıyıcı sistemini tasarladığımız bir diğer yazılım Ram Elements 'tir.

Solda bir ahşap evin taşıyıcı sisteminin 3 boyutlu modelini görüyorsunuz.

Ahşap karkas yapıların tasarım ve detaylandırılmasında WOODExpress yazılımını kullanıyoruz.

Sağda bir ahşap döşeme sisteminin tasarımını görüyorsunuz. Ahşap döşemeyi taşıyacak olan ahşap kirişlerin üzerlerine gelen yüklere göre en uygun kesit seçilmesi gerekir.

Bir ahşap çatı makas sisteminin birleşim detaylarının çizimleri - hesaplamalar bittikten sonra çizimleri de otomatik olarak alınır.

Taş, tuğla, toprak yığma duvarlı yapıların tasarımında kullandığımız yazılımlardan biri FEDRA.

 

Yapının üzerine gelen yüklere göre en uygun duvar kalınlıkları hesaplanır.

Ram Elements yazılımı içinde tuğla bir duvarın tasarımı gerçekleştiriliyor - duvarda kullanılan malzeme, kalınlıklar, boyutlar ve duvara etkiyen yükler girilir...

Tuğla duvarın yükler altındaki davranışı - üzerine etkiyen gerilmeler, deformasyonlar incelenir. Yükleri, gerilmeleri taşıyacak en uygun kesite karar verilir.

Tuğla duvarın tasarım sonrası çizimleri, detayları üretilir.

Yapıların toprakaltı temellerinin de doğru tasarımı gerekir.

Farklı temel türleri, üzerlerine gelen yükler, malzeme türleri seçilir.

Temellerin üzerlerine gelen yükler neticesinde temeldeki zorlamalar, gerilmler incelenir ve bu zorlamaları karşılayacak doğru kesitler, malzemeler seçilir.

Temellerin içinde kullanılacak demir donatı detay çizimleri elde edilir.

Sürdürülebilir yaşam tasarımında üst ve altyapı tasarımına önem vermek gerekir çünkü neticede yapılar bir kere inşa edilir ve çok uzun yıllar size hizmet edeceklerdir. Profesyonel, ne yaptığını bilen, tecrübeli bir ekibi, bizi tercih etmeniz dileği ile...

Hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, size ulaşabilmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz:

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.