top of page

Şehirde Küçük Ekoparklar

Şehirde Küçük Ekoparklar

Vizyon

 • Sürdürülebilir yaşamı geniş kitlelere yaymak: mümkün olduğunu örneklerle göstererek, özendirerek, dönüşmeye niyet edenlere yol haritası göstererek, onları da dönüşüme katarak.
   

 • İnsanların buluşma, sosyalleşme, dinlenme, yeme-içme, aktivite, sürdürülebilir yaşam çözümlerini deneyimleme mekanı

Ölçeklenebilir

Birkaç yüz metrekarelik toprak üzerinde kurulacak bir topluluk bahçesinden birkaç dönümde kurulacak ufak ekoparka kadar değişik alan büyüklüklerine ve bütçelere göre ölçeklenebilir.

Topluluk Bahçesi

 

Küçük bir alanda gösterebileceğimiz, sunabileceğimiz çok şey var.

 • Doğal gıdaya erişmek isteyenler

 • Şehir koşturmasından nefes almak isteyenler

 • Okullar, gençler

 • Belediyeler (siz de yapabilirsiniz,  çoklu fayda, sosyal sorumluluk)

 • Sürdürülebilir yaşamı öğrenmek isteyenler

 

Ekokafede doğal, lezzetli ve şifalı gıdalar sunuyoruz.

Ekoparkta iyileştirici çalışmalar:

 • Bahçecilik: doğal gıda üretimi, eğitimleri

 • Toprağı, doğayı tanıma

 • Ruh, beden sağlığı

 

Canlı, bereketli toprak elden etme, su tutma, temiz enerji, doğal yapılar, geri dönüşüm (kompost), gıda ormanı, balkon bahçeciliği örnekleri sunuyoruz.

Kırsaldaki üreticilerle bağlar kuruyoruz: ekokafeye, manav tezgahına, temiz gıda topluluğuna doğal ürünler ulaştırıyorlar. Belli günlerde ekopark meydanında köy pazarları kuruluyor. Ekoparktaki tezgahımızdan doğal ürünler alabilirsiniz. Temiz gıda ağımıza üye olarak her hafta mutfağınıza mevsimsel, doğal gıdalar temiz edebilirsiniz. Aracı olmadığından doğal ürünlere makul fiyatlarla erişebilirsiniz.

Sizler çayınızı, kahvenizi içerken çocuğunuz aktivite alanında toprağa tohum atıyor, sonraki ziyaretlerinizde tohumdan bitkiye ve meyveye dönüşümü takip ediyor, bahçeciliğe ilk adım atıyor. Hareket ediyor, enerji yakıyor.

Okullara, gençlere erişim: ekoparklarda birlikte bahçecilik çalışmaları yürütüyoruz, gençlerin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim, aktiviteler yapıyoruz.

Kendi yerel, ata tohumlarımızı çoğaltıyoruz, paylaşıyoruz. Tohum bankamızı büyütüyoruz.

Örnek ekopark tasarım modelleri oluşturduk.

Başarılı bir küçük ekoparkta olması gereken bileşenleri en doğru şekilde nasıl bir araya getirebiliriz sorusuna cevap aradık. Tasarım grubumuz farklı iklim ve coğrafyalara göre kişiselleştirilebilecek ama özünde benzer tasarım ve çalışmalar barındıracak örnek ekopark tasarımları yapıyor. 

Kendi öz kaynaklarımızla, işletmesini de kendimizin yapacağı ekoparklar yanında; birey ve kurumlar için de ekopark tasarım, uygulama, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Örneklerin hızla artması için imkanları geniş tutuyoruz.

Vizyon

 • Sürdürülebilir yaşamı geniş kitlelere yaymak: mümkün olduğunu örneklerle göstererek, özendirerek, dönüşmeye niyet edenlere yol haritası göstererek, onları da dönüşüme katarak.
   

 • İnsanların buluşma, sosyalleşme, dinlenme, yeme-içme, aktivite, sürdürülebilir yaşam çözümlerini deneyimleme mekanı

Ölçeklenebilir

Birkaç yüz metrekarelik toprak üzerinde kurulacak bir topluluk bahçesinden birkaç dönümde kurulacak ufak ekoparka kadar değişik alan büyüklüklerine ve bütçelere göre ölçeklenebilir.

Topluluk Bahçesi

Toprak olan ve güneş gören herhangi bir alanda; toprak yoksa beton üstünde ahşap kasalar içinde dahi ekim-dikim yapabilecek bahçeler kurulabilir. Topluluk bahçeleri yereldeki halkın hep birlikte bakım ve geliştirilmesini üstlendikleri ortak bahçe alanlarıdır. En basit topluluk bahçesinde bereketli toprak + bitkiler + su kaynağı ve sulama sistemi yeralır; düşük maliyetlidir, kurulması, işletmesi kolaydır.

Topluluk bahçeleri şehirlerde de sürdürülebilirlik çalışmalarının yapılabileceğine etkili örnekler sunan, benzer çalışmalarda bulunan insanların buluşma, birlikte çalışma, yardımlaşma, paylaşma alanlarıdır. Hep birlikte bir kısım doğal gıda üretilir, paylaşılır.

Başarılı doğal bahçecilik çalışmaları gerçekleştirebilmek için bir topluluk bahçesi içinde yer almasında fayda olan ögeler:
 

 • Kompost gübre üretim alanı: organik atıkların bahçelerde kullanılacak kompost gübreye dönüşümleri sağlanır.

 • Biyointensif bahçeciliğin yapıldığı derin/yüksek bitki yatakları

tb2
tb3
tb7
tb6
sera4
sera6
 • Su kaynağı, sulama sistemi (mümkünse damlama sulama sistemi kurulması)
   

 • Şifalı otlar bahçesi (kendi doğal ilaç ve şifalarımızı yapmak için özel bitkiler yetiştiririz)
   

 • Tavuk kümesi (kompost gübre yapmak için tavuk dışkısı değerlidir, sera varsa tavuklar sera içinde ısı kaynağıdır, yumurta/et sağlarlar)
   

 • Kapalı ufak depo (kıyafet değiştirmek için, aletleri istiflemek için, tohum bankasını korumak için)
   

 • Gölge sağlayan, altında oturma alanı, masa olan bir çardak (topluluğun bir araya geldiği, dinlendiği alan)
   

 • Ufak mutfak (üstü kapalı, korunaklı bir çardak altında açık mutfak ta olabilir): bahçe ürünlerini yıkayıp, yemek/konserve/reçel v.b. ürünler yapmak için.
   

 • Doğal ilaçlar, EM sıvı gübre v.b. yapmak için ufak bir üretim alanı/atölye

Yerelde bir topluluk bahçesinin kurulabilmesi için gerekli kaynaklar & adımlar:
 
 • Önce böyle bir çalışmayı yürütecek yerel topluluğun bir araya gelmesi gerekir. Fenerbahçe parkı projesinde olduğu gibi bazen okullar öğrenci ve hocaları ile böyle bir bahçeyi yerel belediye destekleri ile de başlatabilirler ama bahçenin sürekli bakımını üstlenecek, sahip çıkacak yerelden insanların da topluluğa katılmaları gerekir. Haftanın belli günlerinde görev dağılımı ile bahçe bakımını üstlenebilecek 3-5 kişi bile başlangıçta yeterli olur.
   

 • Topluluk bahçesi için bir alan/arazinin vakfedilmesi gerekir. Yerel belediyelerden, işletmelerden, bir arazi sahibinden kullanmadıkları boş alanlar talep edilebilir.
   

  • Topluluk bahçesi birkaç yüz metrekarelik ufak alanlarda kurulabilir.
    

 • Arazi temininden sonra, arazi üzerinde bahçe tasarımını, uygulamasını üstlenecek çekirdek bir grup oluşması gerekir. 
   

 • Çekirdek ekipte tasarım bilgisine sahip kişi(ler) olması gerekir. Henüz bu bilgiye sahip değilseniz, eğitimini alabilirsiniz.
   

 • Tasarım sonucu topluluk bahçesinde yeralması istenen ögeler netleşir. Ardından maliyetler/bütçe çıkarılır, yerel kaynaklar ve destekler araştırılır.
   

 • Uygulama projesi hazırlanır.
   

 • Uygulama takvimi, iş planları hazırlanır.
   

 • Bahçenin kurulum çalışmaları başlar.

Şehirde Küçük Ekopark

2 dönüm (2000 m2) ve üzeri alanlarda çok daha fazla faydalı çalışmalar yapılabilir, örnekler gösterilebilir. 

Ekoparkın merkezi ekokafe ve yanındaki meydandır. 

Bahçeden ve diğer ekoyerleşkelerden gelen doğal ürünlerden oluşturulmuş mevsimlik menülerden leziz yemekler, içecekleri ekokafede tadabilirsiniz. Sadece ekokafemizde yeme içmeyi tercih ederek bile bizlere büyük destek vermiş olacaksınız - bu tür yerleşkelerin finansal olarak başarısına ve çoğalmalarına katkıda bulunacaksınız. Ekoparkın yaşayabilmesi ve gelişmesi için gerekli finansal kaynağın önemli kısmı ekokafe gelirleri ile karşılanabilir.

 

Ayrıca şehrin stresinden uzaklaşıp nefes almanız, dinlenmeniz için size keyifli bir mekan, ortam sunuyoruz.

Ekoparkta bahçeden çıkan veya diğer ekoyerleşkelerden gelen doğal ürünler katma değerli başka ürünlere de dönüştürülür: peynir, konserve, reçel, soslar...

Ekokafe içinde veya yanındaki tezgahlarda doğal ürünler sergilenir, satılır. Doğal üreticilerin ürünleri aracısız, şehirdeki tüketiciye makul fiyatlarla ulaştırılır, herkes kazanır. 

İsteyenler temiz gıda ağımıza katılarak mutfakları için haftalık doğal ürünleri onlara özel hazırlanan sepetlerle buradan alabilirler.

Meydan, iyi havalarda oturma, dinlenme mekanıdır. Hafta sonları meydanda:
 

 • Köy pazarı: yerelde kırsalda doğal gıda üreticilerinin ürünlerini sergileyip sattığı hafta sonu pazarı

 • Kermes ve sergiler: özellikle sürdürülebilir yaşam, doğal üretim ve ürünler içerikli

 • Topluluk bahçesi ürünlerinin sergi ve satış tezgahları

tb16
ep4
ey17
ey18
ey19
ey20

Eğitim ve Aktiviteler düzenlenir:
 

 • Doğal bahçecilik eğitimleri

 • Sürdürülebilir yaşam eğitimleri (temiz enerji, toprağı canlandırma, su tutma, geri dönüşüm, doğal yapılar, ağaç bakım, gıda ormanı kurulum…)

 • Atölyeler: marangozluk, peynir yapımı, temiz enerji kurulum, doğal yapı inşaası…

 • Öğrencilerle, çocuklarla bahçecilik, bitkileri tanıma aktiviteleri

Kütüphanemizde:
 

 • Özellikle sürdürülebilir, doğal yaşam hakkında yayınlar

 • Herkesin kitap alıp/bırakabileceği açık kitaplık bölümü

Çocuk Oyun, Aktivite Alanı:

 • Yetişkinler meydanda, kafeteryada dinlenirken, ağabey ve ablaların gözetiminde çocuklarla eğitici aktiviteler: tohum topu yapımı, bitki bakımı, grup oyunları...

2 dönümlük ufak bir alanda bile yapılabilecek ve gösterilebilecek çok şey var. Şehirlerdeki boş alanlarda böyle ekoyerleşkeler kurulması sayesinde:
 

 • Sürdürülebilir yaşama doğru dönüşümün mümkün olduğu örneklerle gösterilebilir.

 • Bireysel olarak sürdürülebilirlik yolunda çaba göstermek isteyenlere bilgi ve imkanlar sağlanır; benzer düşüncedeki diğer kişilerle tanışma ve birlikte çalışma olanakları çıkabilir.

 • Hepimizi ilgilendiren temel sorunlara çözümler sunulabilir.

 • Ortak temel değerlerin önemi anlatılabilir: temiz hava + temiz su + temiz toprak = temiz gıda

 • Birleştirici, bütünleştirici çalışmalar yürütülebilir.

Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir yandan kendi şehir ekoparklarımızı kurmak üzere çalışma yürütürken; diğer taraftan kendi ekoyerleşke projelerini gerçekleştirmek isteyen herkese mümkün olabildiğimiz kadar destek olmaya gayret gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz, destek olduğumuz projeleri bu sayfalarda sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman bizleri takip etmeye devam edin.

 

Eğer siz de benzer projeler yapmak, parçası olmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz:

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

Çok amaca hizmet edebilecek ekolojik yerleşkelerin en küçüğü, şehir içlerinde de kurulabilecek 'topluluk bahçeleridir.

ep9
ey14
ey13
ep4
ey17
tb16
bottom of page