top of page

Salihli, Mersinli, Doğayı Canlandırma Projesi

Proje Konumu:

Proje sahipleri olan Aydınoğlu ailesi Manisa'nın Salihli İlçesi, Mersinli Köyü kırsalında arazi yatırımı yapmış ve bu araziler üzerinde ceviz ağaçları dikmeyi planlamışlar. Civarda su kaynağı yok ve cevizleri sulayabilmek için su sondajları açılmış ancak su çıkmamış. Bu durumda ceviz dikmekten vazgeçilmiş ve çözüm arayışları sonunda 'Permakültür' tasarımı yol haritası ile ilerlemenin doğru olacağı düşünülmüş. Bizden destek istendi ve permakültür çalışması gerçekleştirildi. İstenenler:

 • Ufak bir alanda pilot proje ile toprağı ve doğayı canlandırma seçeneklerinin denenmesi ve gösterilmesi:

 • Su kaynağı olmadığı için yağmur suyu hasadı

 • Az su gerektiren ve yerele uygun bitki türleri seçimi

Veriler:

Yerel keşif ve iklim verilerinden:

 • Toprak yapısı:Çoğu yerde alt katmanlar çok kumlu, yer yer kireçli

  • Mineral fakiri, su tutamaz, alkali

  • Organik madde miktarı çok düşük

 • İklim: Mayıs-Ekim arası kurak, sıcak

 • Yağış rejimi:

  • Haziran-Ekim arasında çok az yağış var

  • Aylık ortalama 45,8 mm

  • Kasım-Mayıs ayları arasında aylık ortalama 68 mm

 • Hakim Rüzgarlar

  • Doğu – Batı doğrultulu

Toprak numuneleri 60-90 cm derinliklerden alınıp harmanlanmıştır. Ağaç köklerinin bu derinliklerdeki toprakta ne tür bir durumla karşılaşacağını anlamak üzere toprak analizleri yaptırıldı. Toprak Analizi Sonucundan:

 • Toprakların organik madde miktarları çok az

  • Toprağın su tutma kapasitesi düşer, toprağın bereketi düşer.

 • Genelde kumlu toprak yapısı hakim

  • Kumlu toprakta su tutmak zorlaşır.

 • Genelde toprağın kil oranı düşük – bu da su tutma kapasitesini düşürüyor.

 • Ayrıca kumlu toprakların genel bir özelliği olarak toprak PH’ı hafif alkali ve alkali seviyelerde.

  • Ceviz ağaçları genelde 6.8-7.2 PH’lı topraklarda iyi gelişir. 8 PH üstü topraklarda zordur.

  • Zeytin 5.5 – 8.5 PH seviyelerinde büyüyebilir.

 • Genelde toprakların azot miktarları düşük. Bol azotlu hayvan, kuş gübresi ile takviye gerekir.

 • Fosfor çok az.

  • Bitkinin gelişiminde çok önemli.

Bitki Örtüsü:


Arazi sınırları içinde nadiren meşe, ahlat, alıç ağaçları gözlemlendi.Genelde toprak çıplak - bitki örtüsü yok. Yakın çevrede zeytinlikler var; ayrıca sulama gerektirmediği için bazı tarlalarda susam yetiştiriliyor.

3-D Model ve Analizler:
Toprak ve Su İşleri:

Toprağı koruma, toprak üretme ve su tutma permakültür çalışmalarının başında gelir.  

 

Toprağı Koruma:

Yeşil malç bitkileri ile toprak yüzeyi örtülür.

 • Yonca türleri, mera otları

 • Yağışların başladığı sohbaharda toprağa ekilir

 • Mayıs’tan itibaren yükselen otlar biçilir ve toprak üzerine yatırılır

 • Toprak içinde yayılan kökler toprağın organik madde miktarını arttırır, bu da toprağın daha fazla su tutmasını sağlar.

 • Toprak üzerini örten kuru bitki sap ve yaprakları, toprak üzerinde bir katman meydana getirir. Güneşin toprağa erişimini kısıtlar, üst toprak daha uzun süre nemini korur. Yıllar içinde yeni üst toprak oluşur

 • Baklagil bitkiler toprağa azot salarak toprağı doğal olarak gübreler.

 • Bitkiler havadaki karbonu kendi bünyelerine alır. Bu sayede karbon toprağa depolanır ve iklim değişikliği etkilerini azaltır.

 

Su Tutma:

Toprağın su tutma kapasitesini artırabilmek için:

 • Toprağın organik madde miktarı arttırılmalı

 • Sürekli çapalamadan vazgeçilmeli

 • Toprak içinde doğal yaşam canlandırılmalı:

  • Bitki örtüsü ve organik madde ile kaplanmış toprak

  • Faydalı bakteri, mantar, solucan ile doğal toprak döngüsü kurulur

 • Toprağa karıştırılabilecekler:

  • Leonardit

  • zeolit

 

Araziye gelen yağışı tutma:

 • Bir permakültürcünün öncelikli işi kendi arazisine gelen enerjileri tutmak ve depolamaktır. Gelen enerjilerden biri sudur. Eğimli arazilerde üst kotlardan itibaren yağış suyunu tutacak ve toprağa emdirecek çalışmalar yürütülür.

 • Hendek, teraslarla suyu tutma:

  • Eğimli arazilerde aşağılara doğru aktıkça su hızlanır ve hızlandıkça beraberinde daha ağır toprak parçalarını taşır, erozyona neden olur. Üst toprak aşınır ve bereketsizleşir.

  • En üst kottan itibaren konturda/eş yüzey eğrileri üzerinde açılacak hendek/tümsek ve/veya teraslarla eğimde akışa geçen yağmur sularına engeller oluşturulur.

  • Hendek içinde kalan su toprağa emilir. Hendek etrafında ‘Gıda Ormanı’ tasarımı gerçekleştirilir ve bu sayede ekosistemlerde bereket ve direnci sağlayan ‘kenar etkisi’ de sağlanır.

  • Çok fazla yağışlarda hendekler su ile dolar. Fazla su, oluşturulacak ‘kontur gölet’lerinde depolanabilir.

   • Göletlerin EMDM membran ile kaplanmaları gerekiyor: kumlu toprakta doğal olarak su tutabilmek mümkün değil.

  • 8-10 metre ara ile traktörün ilerleyebileceği teraslar oluşturulabilir. Hem hendekle su tutma vazifesi yaparlar hem de erişim yolları olarak görev yaparlar.

Tasarım:

Toprağı canlandırma ve su tutma kapasitesini arttırmak için:

Ağaç hatları arasında kalan toprak alanda öncelikle toprak koruyucu ve toprak canlandırıcı çalışmalar yapılacak:

 1. Toprak çapalanacak, toprağı canlandırıcı çalışma yapılacak:

  1. Malç, leonardit, zeolit karışımı yayılacak ve çapa yapılarak toprağa karıştırılacak.

 2. Çizel pulluğu ile eşyüzey eğrilerinde çizikler atılacak ve ağırlıklı yonca türleri tohumları atılacak

 3. Diğer toprak alanlarda yonca türleri atılacak ve toprağa karıştırılacak. Baharda çıkan otlar diz boyuna gelince biçilecek ve toprak üzerine yatırılacak. Bu sayede toprak yüzeyi örtülecek – toprağın su kaybı azalacak. Bu arada baklagil ot köklerinden toprağa azot salınacak, toprak gübrelenecek.

Uygulama (1-5 Aralık 2020):