top of page

Permakültür Tasarımı

Permakultur1.png

Permakültür Nedir?

Permakültür veya ingilizcesi olan permaculture, 'permanent agriculture' yani 'kalıcı' ve 'tarım' olarak ta tanımlanabiliyor; ‘permanent culture’ yani ‘kalıcı insanlık kültürü’ olarak ta tanımlanabiliyor.

Permakültür, bilinçli olarak, doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda bereketli ekosistemler tasarlama ve sürdürebilme çalışmalarıdır. Arazi ve insanların ahenk içinde var olması; gıda, enerji, barınma gibi insan temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde karşılanması hedeflenir.

Permakültür, sürdürülebilir yaşama doğru ilerlemek için çok etkili ve başarılı bir sistemdir. Özünde bugüne kadar dünyanın türlü bölgelerinde başarıya ulaşmış olan doğal yaşam ve üretim sistemlerinin bir sentezi bulunmaktadır.

Dünya çapında birçok permakültür projesi yürütülmektedir (http://permacultureglobal.org/). 

Permakültür çalışmaları ölçeklenebilir. Kentlerde balkonlarda, çatılarda gıda üreten ufak bahçelerin kurulmasından, kendi başına yeten doğal çiftliklere, eko-köylere ve bozulmuş, bozkırlaşmış, çölleşmiş geniş alanların yeniden canlandırılmasına kadar çok geniş alanlarda önemli ve etkili çözümler sunar.

Permakültür Tasarım Aşamaları & İşleri

Permakültür tasarımının ön koşulu olarak arazi keşif ve dijital model elde etme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekir. Gelen bilgi ve veriler doğrultusunda yapılacak çalışmalar:
 

 • Arazi üzerinde inşa edilmesi düşünülen yapıların konumlarının belirlenmesi

  • Permakültür prensiplerine göre arazide mıntıka tasarımı, dilim analizleri

  • Ana yaşam alanları, depo, atölye, misafirhane, sera, hayvan barınakları, v.b. olabilir
    

 • Yerel kaynakları göz ününe alarak yapı malzemelerinin, yapı türlerinin belirlenmesi

  • Yapı türleri önerilir, örnekler verilir, avantajları/faydaları açıklanır.

  • Tecrübe sahibi olduğumuz doğal yapı türleri/malzemeleri:

   • Taş/Tuğla yığma yapılar

   • Ahşap karkas + kerpiç

   • Jeodezik kubbeler

   • Pasif solar binalar

   • Çelik taşıyıcı sistemli yapılar

   • Toprak altı hobit evleri

   • Yeşil/toprak çatılı yapılar

   • Horasan harcı

   • Tadelakt sıva ...
     

 • Arazi içi erişimin tasarımı

  • Yollar, patikaların tasarıma yerleştirilmesi

  • Aynı zamanda yollar/patikalarla su tutma olasılıklarının belirlenmesi - buralardan akacak suların gölet/depolarda biriktirilmesi
    

 • Toprağın zenginleştirilmesi

  • Toprak analizleri sonuçlarına göre arazi içindeki toprağın daha da canlanması, bereketlenmesi için gerekli çalışmaların, olasılıkların anlatılması, öneriler

  • Mevcut toprak yapısına uygun bitki türlerinin önerilmesi

   • Gıda ormanı kurulma olasılığı varsa, gıda ormanı tasarımı da yapılır.

  • Toprağı canlandırırken, yetişen bitkilerle havadaki karbondioksiti alıp, karbonu toprağa gömme çalışmaları (bu tür çalışmalar sayesinde uluslararası karbon piyasalarındaki karbon vergilerinden hibeler temin edilebilir.)
    

 • Su tutma önerileri

  • Kurak mevsimde bereketin, toprakta yaşamın devamı için su tutma, su kaynağına sahip olma zorunludur.

  • Ülkemiz toprak zengini değildir, iklim değişikliği nedeniyle bölgemizde yaşanmaya başlamış olan kuraklığa karşı arazide su tutma gün geçtikçe daha da önem kazanacaktır.

  • Permakültür tasarımını temel prensiplerinden biri, araziye gelen enerjilerin yakalanması ve depolanmasıdır. Bu bağlamda araziye yağan yağmur ve kar sularını arazi içinde tutmaya çalışırız, bunun için arazide:

   • Hendek/tümsekler

   • Teraslar

   • Göletler yerleştirilir.

  • Olası su kültürleri önerileri: balık, ticari değeri olan su bitkileri üretimi gibi

  • Göletler peyzajı hem güzelleştirir hem de mikro iklim bölgeleri oluşturarak bereketi artırabilirler
    

 • Doğal Gıda Üretimi

  • Müşteri vizyonu doğrultusunda ihtiyaç olunan/talep edilen doğal gıdaların tespiti, ekim dikim olasılıkları

  • Olası bitki türleri

  • Olası hayvan türleri ve ihtiyaçlarının karşılanması için öneriler (hayvan barınakları, arazide ihtiyaç olunan hayvan yemi üretimi v.b.)

  • Sera ihtiyacı varsa, sera konumu, efektif sera tasarım önerileri
    

 • Temiz enerji önerileri

  • Araziye gelen güneş ve rüzgar enerjileri de tutulabilir. Güneşten elektrik ve sıcak su üretilebilir, rüzgardan elektrik üretilebilir.

  • Temiz enerji sistemlerinin kurulabileceği yerler belirlenir

  • Yerleşkenin ihtiyacı olabilecek enerji (elektrik, ısınma, v.b.) ihtiyaçları belirlenir, bu ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede temiz enerji sistemleri önerilir. (Burada temiz enerji sistemlerinin detay tasarımı yapılmaz, sadece kapasiteler belirlenir, önerilerde bulunulur.)

  • Toprakaltı ısısının değerlendirilmesi önerileri: yerin 1 metre altında ve daha derinlerinde toprakaltı ısısı 9-12 derece arasındadır. Bu ısı yapıların (binaların, seraların) ısıtma ve soğutmasında kullanılabilir. Isıtma ve soğutma maliyetleri %40'a varan oranlarda düşürülebilir.
    

 • Peyzaj Çalışmaları, Boş Arazinin Değerlendirilmesi

  • Permakültür mıntıka tasarımı doğrultusunda arazinin değerlendirilmesi: neresi, nasıl değerlendirilecek, neresi mera, orman veya temel gıda üretim alanı olacak gibi

  • Bitkiler, varsa hayvanlarla bütüncül mera yönetimi, döngülerin kurulması için öneriler

  • Peyzajda yeralacak bileşenler arasında çoklu fayda ilişkilerinin kurulması ve bu faydaların açıklanması

  • Olası mikro iklim bölgelerinin belirlenmesi, tasarımı
    

 • Geri dönüşüm önerileri, atıkların yönetimi

  • Binaların siyah ve gri sularının nasıl değerlendirileceği

  • Mutfak ve araziden çıkan organik atıkların dönüşümü: kompost gübre, biyogaz üretim olanakları

  • Budanan dalların malç dönüşümü
    

 • Bolluk ve bereket için tasarım

  • Başarılı bir permakültür tasarımı neticesinde, zaman içinde bolluk ve bereketin elde edilmesi gerekir. Tasarımcı bu projenin uygulanması sonucunda müşterinin vizyon ve misyonu doğrultusunda olası bereketin de tasarımını yapar, önerilerini sunar.

  • Yerelin doğal kaynaklarının değerlendirilmesi: katma değerli ürün olasılıkları

   • Gerek araziden çıkacak ürünlerin, gerekse yerelden temin edilebilecek ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürme olasılıkları

  • Olası gelir kaynaklarının belirlenmesi, çeşitlendirilmesi

   • Ekoturizm, doğa turizmi

   • Yerleşkenin kendi doğal ürünleri (temiz gıdalar, şifa ürünleri, v.b.)

   • Sürdürülebilir yaşam eğitimleri

   • Atölyeler, geziler, kamplar

Çalışmalar tamamlandığında rapor hazırlanır, rapor dosyası ve dijital çizimler/veriler müşteriye teslim edilir. Bu noktada arazi sahibi arazinin mevcut potansiyelini ve olasılıkları kavrayacaktır. Tasarıma devam etmek istenirse, bir sonraki adım Avan Proje çalışmasıdır.

Hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz, size ulaşabilmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz:

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page