top of page

Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi

Şehirde Küçük Ekoparklar

Vizyon

 • Sürdürülebilir yaşamı geniş kitlelere yaymak: mümkün olduğunu örneklerle göstererek, özendirerek, dönüşmeye niyet edenlere yol haritası göstererek, onları da dönüşüme katarak.
   

 • İnsanların buluşma, sosyalleşme, dinlenme, yeme-içme, aktivite, sürdürülebilir yaşam çözümlerini deneyimleme mekanı

Ölçeklenebilir

Birkaç yüz metrekarelik toprak üzerinde kurulacak bir topluluk bahçesinden birkaç dönümde kurulacak ufak ekoparka kadar değişik alan büyüklüklerine ve bütçelere göre ölçeklenebilir.

Topluluk Bahçesi

 

Küçük bir alanda gösterebileceğimiz, sunabileceğimiz çok şey var.

 • Doğal gıdaya erişmek isteyenler

 • Şehir koşturmasından nefes almak isteyenler

 • Okullar, gençler

 • Belediyeler (siz de yapabilirsiniz,  çoklu fayda, sosyal sorumluluk)

 • Sürdürülebilir yaşamı öğrenmek isteyenler

 

Ekokafede doğal, lezzetli ve şifalı gıdalar sunuyoruz.

Ekoparkta iyileştirici çalışmalar:

 • Bahçecilik: doğal gıda üretimi, eğitimleri

 • Toprağı, doğayı tanıma

 • Ruh, beden sağlığı

 

Canlı, bereketli toprak elden etme, su tutma, temiz enerji, doğal yapılar, geri dönüşüm (kompost), gıda ormanı, balkon bahçeciliği örnekleri sunuyoruz.

Kırsaldaki üreticilerle bağlar kuruyoruz: ekokafeye, manav tezgahına, temiz gıda topluluğuna doğal ürünler ulaştırıyorlar. Belli günlerde ekopark meydanında köy pazarları kuruluyor. Ekoparktaki tezgahımızdan doğal ürünler alabilirsiniz. Temiz gıda ağımıza üye olarak her hafta mutfağınıza mevsimsel, doğal gıdalar temiz edebilirsiniz. Aracı olmadığından doğal ürünlere makul fiyatlarla erişebilirsiniz.

Sizler çayınızı, kahvenizi içerken çocuğunuz aktivite alanında toprağa tohum atıyor, sonraki ziyaretlerinizde tohumdan bitkiye ve meyveye dönüşümü takip ediyor, bahçeciliğe ilk adım atıyor. Hareket ediyor, enerji yakıyor.

Okullara, gençlere erişim: ekoparklarda birlikte bahçecilik çalışmaları yürütüyoruz, gençlerin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim, aktiviteler yapıyoruz.

Kendi yerel, ata tohumlarımızı çoğaltıyoruz, paylaşıyoruz. Tohum bankamızı büyütüyoruz.

Örnek ekopark tasarım modelleri oluşturduk.

Başarılı bir küçük ekoparkta olması gereken bileşenleri en doğru şekilde nasıl bir araya getirebiliriz sorusuna cevap aradık. Tasarım grubumuz farklı iklim ve coğrafyalara göre kişiselleştirilebilecek ama özünde benzer tasarım ve çalışmalar barındıracak örnek ekopark tasarımları yapıyor. 

Kendi öz kaynaklarımızla, işletmesini de kendimizin yapacağı ekoparklar yanında; birey ve kurumlar için de ekopark tasarım, uygulama, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Örneklerin hızla artması için imkanları geniş tutuyoruz.

Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi, istendikten sonra neler yapılabileceğine ve böyle projelerin ne kadar güzel gelişebileceğine de örnektir.

Okullar ve gençlerle birlikte çalışmalarımız yepyeni meyveler veriyor. 2015 yılında İstanbul'da 10+ okulda permakültür kulüpleri ve bahçelerin kurulmasına başlamıştık. Öğrenci ve hocaları kendi bahçelerini kurduktan sonra bu tür çok faydalı ve sosyal içerikli projeleri geliştirmek ve yerele yaymak istediler. Yerel belediyelerle ortak çalışmalara giriştiler. Bunların başarılı olanlarından biri 'Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Projesi' oldu.

Okullarında kendi bahçelerini kuran ve tecrübe kazanan St. Joseph öğrencileri, coğrafya ve permakültür kulübü hocaları Şükran Toy önderliğinde yerelde de benzer çalışmalar gerçekleştirebilmek amacıyla Kadıköy Belediyesi ile görüştüler. Belediye başkanına topluluk bahçesi konseptini anlattılar ve Kadıköy'de böyle bir bahçe kurmak üzere destek istediler. Başkan böyle bir projeyi destekleyebileceklerini ancak projenin tamamen gençlerin katkı, emek ve koordinasyonu ile yürütülmesini istediğini belirtti.

Başkanın onayından sonra bahçe için uygun olacak alan araştırıldı ve Fenerbahçe Parkı içinde bir dönüm kadar bir toprak alan seçildi.

Alan seçiminden sonra bu alanın bahçe tasarımı yapıldı. St. Joseph permakültür kulübü öğrencileri daha önceden aldıkları sürdürülebilir yaşam ve bahçecilik eğitimi doğrultusunda bu bahçenin tasarımını çalıştılar.

Bahçenin içinde yer alması gereken bileşenler kararlaştırıldı, bahçedeki bitki yatakları, erişim yolları kararlaştırıldı.

Bu tür çalışmalarda tasarımda hata yapılmaması için bir permakültür uzmanının öğrencilerin tasarımlarının kontrol etmesi, önerilerde bulunması, yönlendirmesi gerekir. 

Öğrencilerin tasarımının Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğüne çizim ve görseller halinde sunulması için dijital tasarımlar yapıldı. 

Sketchup yazılımı içinde bahçe tasarımı yapıldı ve uygulamayı yapacak kişiler için çizimler hazırlandı.

Sketchup modelinin LumenRT yazılımı ile gerçek görsellemesi yapıldı.

 

Uygulama tamamlandıktan sonra bahçenin nasıl olacağı gösterildi. 

LumenRT ile farklı mevsimlerde güneşlenme, ağaçların yaprak dökümleri de simüle edilebiliyor.

Bahçenin tasarımı Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne sunuldu. Onay alındıktan sonra parkı kurulumu için gerekli ekipman, malzeme temini yapıldı ve ilk çalışmaların yapılacağı tarih belirlendi. 

Öğrenciler ve Belediye bahçenin kurulumuna destek için afişler hazırladı ve gönüllü olmak isteyen herkes davet edildi. 

Nisan ve Mayıs ayları içinde bazı hafta sonları bir seri çalışma ile bahçenin önemli bir kısmı kuruldu ve tohum ekimleri, bitki dikimleri tamamlandı.

Bahçe kısa sürede yerelde ve medyada ilgi gördü, yapılan tanıtımlar sayesinde artan sayıda kişi bahçede gönüllü olarak çalışmalara katılmaya başladı ve topluluk bahçesinin yaşamasını sağlayacak gönüllü ekibi oluştu. (Çünkü sadece öğrencilerle bahçenin yaşaması mümkün değil - öğrencilerin ders, sınav ve tatil takvimleri var. Bahçeye sahip çıkacak, yerel topluluk oluşması gerekir ki topluluk bahçesi olabilsin.

Bahçenin hemen yanında bulunan kreşten çocuklara bahçe içinde bir birti yatağı verildi. Çocuklar kendi tohumlarını toprakla buluşturup bitkilerin gelişmelerini takip ediyorlar ve ürünlerini yiyorlar.

Belediye sınırları içindeki okullardan da bahçeye ziyaretler gerçekleşiyor. Bahçe diğer kurumlara da güzel bir örnek oldu.

Fenerbahçe Parkı topluluk bahçesi yaşamaya ve gelişmeye devam ediyor çünkü yerel topluluk tarafından sahiplendi. St. Joseph Lisesi, Kadıköy Belediyesi ve yerel halk hep birlikte çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Benzerlerinin oluşmasına güzel bir örnek çıktı.

Fenerbahçe Parkını takip etmeniz için:  Facebook Sayfaları

Bu tür çalışmalar için büyük finansal kaynaklar gerekmiyor; daha önemlisi bu projeleri geliştirecek, sahip çıkacak özverili kişilerin bir araya gelmesi ve çaba göstermeleridir.

Sizler de yerelde topluluk bahçeleri kurmak isterseniz, elimizden geldiğince destek vermeye gayret gösteririz. Bizimle bağlantıya geçin:

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page