top of page
2_edited.jpg

Arazi Keşif 

Arazi ziyareti sırasında drone ile çekimler yapıldı.

Elmalı Ekoyerleşkesi 

Proje Amacı:

Alanın permakültür prensiplerine göre tasarımı ile gelir ve direnç oluşturacak çözümler üretmek

Proje Kapsamı 

• Konaklama birimleri, atölye, sosyal alanlar, üretim alanları sera, kümes yerleşimlerinin belirlenmesi ile vaziyet planı çalışması 

• Yağmur hendekleri, sukuyusu ve yağmur hasadı için tesisat proje desteği çözümleri

• Gri su tesisat planı desteği, siyah su, fosseptik tesisat planın desteği

• Kompost alan ve yöntemleri 

• Toprak iyileştirme geliştirme çalışmaları

• Ekim-dikim planları, ekolojik peyzaj ve kümes 

bottom of page