top of page

Tasarım Desteği Sunarken Nasıl Yol Alırız? 

Proje coğrafyasına ait iklimsel, jeolojik, zoolojik ve botanik bilgiler derlenir. 
Buna ek olarak sosyal ve kültürel değerler, aktiviteler ve etkilikler ve yöreye ait gündelik yaşayışa dair araştırmalar yapılır.
Bu ön araştırma, arazi ziyareti sırasında tanıştığımız yöreden insanlarla derinleştirilir ve teyit edilir. 
(Kimi zaman bu kısım arazi sahipleriyle yani sizlerle gerçekleşir.)

Arazi içinde ve çevresinde yerel bitki örtüsü ve endemik bitki türlerine dair gözlem ve araştırma yapılır.
Toprak cinsi ve toprağın farklı seviyelerdeki davranışı gözlemlenir. Buna ek olarak farklı noktalardan toprak numuneleri alınarak labratuvar testleri yapılır.

Arazi ziyareti sırasında Drone uçuşu yapılır; ve teknolojik altyapının kullanımı ile arazinin 3 boyutlu modeli elde edilir.

bottom of page