top of page

İzmir, Selçuk Kohen Permakültür Tasarım Projesi

Projemizi Kohen ailesine ait, İzmir, Selçuk'ta yaklaşık 28 dönümlük arazide gerçekleştirdik.

Projedeki temel amacımız permakültür tasarım yol haritası ve prensiplerini esas alarak doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda olabildiğince kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak hedefiyle yola çıktık.

Ailenin bizden istedikleri;

 • Yaklaşık 28 dönümlük arazinin Permakültür ilkelerine göre tasarımının yapılması

 • Bölgeye özgü mimaridesn esinlenen; ancak düz yeşil çatılı ve .modüler bir ev

 • Gıda ormanı, gıda bahçeleri

 • Etkili yağmur suyu hasadı

 • Aile için mevsimsel agroekolojik gıda üretimi

 • Güneş enerjisi ile sıcak su ve elektrik üretimi

 • Peyzajda doğal bitki örtüsünü korurken, yerele uygun bitki türleri ile zenginleştirme

Keşif, Gözlem, Bilgi Toplama:

• İzmir Selçuk, Ülkemizin önemli bir turizm merkezi olan Kuşadası’na 20 KM, Aydın’a ise 50 KM mesafededir.

• Proje alanı, Selçuk’a 5KM, bağlı olduğu Şirince Köyüne ise 3,4 KM uzaklıktadır.

• Proje alanının 3-4 KM mesafe içerisinde fazla yerleşim alanı bulunmamaktadır.

Şirince köyü önemli bir turizm merkezidir.

 • Köydeki esnafın çoğu dışarıdan gelmiş ve eski taş ev yapıları butik otele dönüştürülmüştür. 

 • Turistik köy 2012 Maya kıyamet senaryolarıyla ünlenmiş ve günümüzde hala popülerliği korumaktadır.  

 • Köylülerin tezgahlarında yöresel mahsullerin büyük bir bölümü kendi üretimleri değildir.

 • Özellikle Şirince Şarabıyla isim yapmış köy, şaraplarını dışarıda yaptırmaktadır.

 • Yerel halkın çoğu maddi kaygılar nedeniyle mevcut yerlerini dışarıdan gelenlere satmış veya kiralamıştır.

 • Proje bölgesi çevresinin büyük bir bölümünde Zeytin hasadı yapılmaktadır.

 • Son dönemlerde Selçuk Belediyesinin çiftçiye desteği artmaktadır. ‘’iyi tarım’’ adı altında sertifikalı meyve üretimine önem vererek, Gökçealan’da 18 üreticiyi kapsayan proje başarıyla sürdürülmektedir.

 • Selçuk’ta yapılan festivaller sayesinde, üretilen tüm tarım ürünleri burada değerlendirilerek iyi bir katma değer sağlanmaktadır.

Arazi İncelemesi ve Analizler:

 

 • İlk aşamada arazinin bulunduğu bölge, yerelle ilgili bilgiler toplandı.

 • 28 dönüm alanda arazi yerinde gözlemlenerek keşif yapıldı. Toprak yapısı incelenerek numuneler alındı ve gerekli laboratuvar testleri yapıldı. 

 • Arazi ve çevresinin bitki örtüsü, yerel bitki türleriyle ilgili bilgi toplandı.

 • Drone uçuşu ve teknolojik altyapının kullanımı ile arazinin 3 boyutlu modeli elde edilerek, programlar üzerinden analizler yapıldı.

Arazinin büyük kısmı makilik ile kaplı, birçok bölgesine girilemeyecek yoğunlukta. Aralarda kızılçam, zeytin ve yabani zeytin ağaçlarına rastlanmıştır.

(Sağlıklı yaşam alanları tasarlarken kullandığımız teknolojik altyapı ve yaklaşım hakkında daha detaylı bilgi için SYA Yol Haritası

Proje Alanının 3 Boyutlu Modeli:

Selçuk, Şirince Mahallesi

İ.H.A. Görüntüleri

Arazi Keşif

Arazi Keşif

Videoyu Oynat

İHA uçuşları sonucu toplanan yaklaşık 170 fotoğraf kullanılarak bilgisayar yazılımımız üzerinde arazinin 3 boyutlu dijital modeli elde edilmiştir.

Bu model arazi yüzeyinin o tarihteki verilerinin kaydıdır ve tasarladığımız  proje alanına tekrar gitmeye gerek kalmadan çeşitli inceleme ve mesafe, yüzey alanı gibi ölçümler yapabilmemizi sağlamıştır.

Drone uçuşundan elde edilen 3 boyutlu model üzerinde çam ve zeytinler tesbit edildikten sonra arazi sınırları içinde 40 adet kızılçam ve 177 adet zeytin ağaçları konumlandırılmıştır

Drone uçuşundan elde edilen 3 boyutlu model üzerinde çam ve zeytinler tesbit edildikten sonra arazi sınırları içinde 40 adet kızılçam ve 177 adet zeytin ağaçları konumlandırılmıştır

Toprak Analizi

Arazinin çeşitli bölgelerinden 0-30 cm arasındaki derinliklerden toplanan toprak numuneleri tek bir torbada toplanmış ve analize gönderilmiştir.

IHA Fotoğrafları:

Arazinin 3 boyutlu modelinin çıkarılması için alan üzerinde İHA uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu uçuş sırasında arazinin farklı açılarından yaklaşık 200 fotoğraflar çekilmiş, uçuşun videosu kayıt altına alınmıştır. İHA’dan elde edilen fotoğraflara ait örnekler aşağıdaki gibidir.