top of page

Arazi Keşif 

Arazi ziyareti sırasında drone ile çekimler yapıldı.

Olesen Ailesi Sürdürülebilir Yaşam Alanı Permakültür Projesi 

Proje Kapsamı:

● Arazinin 4 parsele bölünmesi, her parsele talep edilen sayıda ağaç yerleştirilerek dikim plan
ve paftalarının çıkarılması
● Yapılar:
o Aile yaşam alanı
o Misafir konaklama binaları
o Üretim tesisi, depo, sera
● Su hasadı alternatifleri
● Kompost, malç üretimi
● Temiz enerji olasılıkları


Bunları gerçekleştirirken Permakültür tasarım yol haritası ve prensipler ile, bilinçli olarak, doğal
ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda sürdürülebilir,
bereketli bir yaşam biçimi oluşturmak.

bottom of page